Πρόσθετες εφαρμογές

Πρόσθετες εφαρμογές

Το imePOS διαθέτει πρόσθετες εφαρμογές (modules), μια σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα πλαισιώνουν την βασική εφαρμογή για να δώσουν λύσεις σε κάθε απαίτηση. Όλες οι εφαρμογές μας αναπτύσσονται και εκσυγχρονίζονται καθημερινά ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία σε εναρμόνιση με το πλαίσιο του φορολογικού κώδικα της χώρας.

imeMobilePOS

Εφαρμογή παραγγελιοληψίας για τους σερβιτόρους. Συμπεριλαμβάνει το imeMessenger για αποστολή μηνυμάτων μεταξύ όλων των σερβιτόρων αλλά και με το imePOS. Υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης ως takeAway

scanEat

Εφαρμογή για Smartphone και Tablet καθώς και δημιουργία ιστοσελίδας εύκολα και γρήγορα για παραγγελίες delivery-takeAway Online. Δυνατότητα σύνδεσης της υπηρεσίας online παραγγελίας με το site του πελάτη και αποστολή στο imePOS για απευθείας λήψη παραγγελιών με ταυτόχρονη εκτύπωση
Ενημέρωση για τα στάδια παραγγελίας (καταχώρηση → ενημέρωση αποδοχής → ολοκλήρωση → αποστολή)
Δυνατότητα ενσωμάτωσης Κεντρικού και Υποκαταστημάτων
Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών περιοχών εξυπηρέτησης με διαφορετικό ωράριο λειτουργίας και διαφορετική ελάχιστη παραγγελίας και διαφορετική επιβάρυνση διανομής
Πολύγλωσσο site, app και των ειδών καταλόγου› Διαχείριση διαθεσιμότητας ειδών καταστήματος και ιστορικού παραγγελιών από τους Manager

imeCharts

Ημερήσια Στατιστικά στοιχεία του imePOS απομακρυσμένα (σελίδα web)

imeCentral

Απομακρυσμένος έλεγχος παραστατικών Αγορών – Πωλήσεων, διαχείρισης – παραμετροποίησης, στατιστικά στοιχεία με ιστορικότητα παραγγελιών, αντίγραφα ασφαλείας του imePOS

imeWorkTime

Έλεγχος ωραρίου εργασίας υπαλλήλων
Υπολογισμός κόστους μισθοδοσίας ανά τμήμα & υπάλληλο
Έκδοση αναλυτικών αναφορών

imeKDS

Εμφάνιση λίστας παραγγελιών για προετοιμασία
Ειδοποίηση σερβιτόρων για ολοκλήρωση παραγγελίας
Σύνολο ποσοτήτων παραγγελιών
Χρόνος ανταπόκρισης παραγγελίας
Παρακολούθηση χρόνου προετοιμασίας

imeDeliveryClient

Ξεχωριστή θέση εργασίας σε tablet για τους διανομείς στο delivery με barcode scanner για ανάθεση παραγγελιών και απόδοση ταμείου

imeCallerId

Αναγνώριση κλήσης
Καταγραφή αριθμού στο call center της εφαρμογής
Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων από οποιονδήποτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας

imecallcenter

Κεντρική διαχείριση κλήσεων και καταχώρηση παραγγελιών με αυτόματη αποστολή τους στο κατάστημα εξυπηρέτησης του πελάτη

Κεντρικό σύστημα διαχείρισης πόντων (Point System Service)
Επιβράβευση πελατών με αυτόματη ποσοστιαία έκπτωση
Παρακολούθηση πόντων για κατόχους κάρτας προνομίων
Μαζική αποστολή sms για άμεσες προωθητικές ενέργειες