Πρόσθετες εφαρμογές

Πρόσθετες εφαρμογές Το imePOS διαθέτει πρόσθετες εφαρμογές (modules), μια σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα πλαισιώνουν την βασική εφαρμογή για να δώσουν λύσεις σε κάθε απαίτηση. Όλες οι εφαρμογές μας αναπτύσσονται και εκσυγχρονίζονται καθημερινά ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία σε εναρμόνιση με το πλαίσιο του φορολογικού κώδικα της χώρας. ›Εφαρμογή παραγγελιοληψίας για τους σερβιτόρους. Συμπεριλαμβάνει …