Πως λειτουργεί – βασικές κατηγορίες

Πως λειτουργεί Το κατάστημα εστίασης με διαφορετικές αίθουσες και γραφική απεικόνιση του χώρου (κάτοψη), διάφορους τιμοκαταλόγους, happy hour, ποικίλες λειτουργίες ταμείου κ.ά. Το takeAway με ταχύτητα στην πώληση Delivery με δυνατότητα αναγνώρισης κλήσεων, ιστορικότητας παραγγελιών πελάτη και χάρτη επισκόπησης σημείων παραδόσεων.