Πως λειτουργεί – υποκατηγορίες

 

Διαχειρίζεται αγορές, αποθήκη ειδών, συνταγές και αναλώσεις ειδών

 

Διαθέτει ικανότητες δρομολόγησης εκτυπώσεων στα παρασκευαστήρια
 

Προσφέρει απόλυτο έλεγχο της επιχείρησης μέσω στατιστικών και αναφορών
 

Παρέχει διάφορα επίπεδα δικαιωμάτων εισαγωγής στο σύστημα για κάθε χειριστή (από τον απλό user έως τον manager)
 

Ενσωματώνει πολιτική loyalty με κουπόνια
 

Συνδέεται με περιφερειακά όπως φορολογικούς μηχανισμούς, ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά και scanner